Utgivelser

Utgivelser

 

I dag er det fortsatt tid

små perler om samspill

 

Dette er en bok om samspill, og at samspill er det som er det viktigste av alt for et barn. Alt avhenger av hvem den voksne er. Du som voksen må våge å ta ansvar og kjenne at du har kontakt, ellers kommer ikke barnet til å tro på deg. Da bli kontakten bare kunstig tilpasset ditt behov. Da er det ingen kontakt. Vi kan ikke bare tro at vi er i samspill. Vi må vite! En kan bare se riktig med hjertet.

 

Boken er lettlest. Nuria har skrevet slik hun ville ha fortalt muntlig, og hun stiller mange spørsmål til deg som leser. Boken inneholder rørende fortellinger til både ettertanke og refleksjon. Ta deg god tid når du leser - slik at du også leser det som står skrevet mellom linjene. Og husk at i dag er det fremdeles tid. Tid til samspill.

 

Pris: kr 299,00

Antall sider: 85

ISBN: 9788299997324

Utgave: 1

Utgitt: 2017

 

Kjøp boken hos STYD (åpnes i nytt vindu)

 

 

Bli opprørt

– en bok om kvalitet i barnehagen

 

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet.

 

Nuria har skrevet et kapittel i boken, "Får språket plass i en koffert?".

 

Barnehagens helhetlige syn på læring kommer ofte i konflikt med en tenkning der den faglige innlæringen blir fremhevet. Dette opprører mange pedagoger. I kjølvannet av dette kommer jakten på det «normale» barnet. Vi har programmer for alt fra atferd til språkstimulering.

Bidrar de til at vi leter etter utilstrekkelighet hos barna, i stedet for å se om og hvordan barnas atferd påvirkes av miljøet og personalet? Og hva gjør det med profesjonen hvis alle skal passe inn i samme A4-format? Forfatternes ønske med boken er mer refleksjon hos de ulike partene i feltet.

 

Pris: Kr 285

Antall sider: 136

ISBN: 9788244622691

Utgave: 1

Utgitt: 2015

 

Kjøp boken hos STYD (åpnes i nytt vindu)

 

 

 

 

Samlingsstund som sentrum i barnehagen

Tornerose har våknet

 

Denne boken setter samlingsstunden i høysetet. Samlingsstunden: energi, glede og inspirasjonskilde i barnehagen. Der vi samler oss om livet, for livet.

 

Boken setter fokus på samlingsstund ved fortellinger og betraktninger gjennom barns synsvinkel. Det gjentagende spørsmålet du får som voksen og ditt arbeid: Hvordan byr du på deg selv - og hvordan tar du imot barns arbeid? 

 

I denne boken kan du med forfatter reflektere over egen praksis og gi inspirasjon og innsikt til hva det innebærer å ha gode samlingsstunder i barnehagen. Boken hjelper deg som medarbeider til å bevisstgjøre ansvaret ved utvikling og begeistring - for barna og deg selv.

 

Pris: kr 380,00

Antall sider: 169

ISBN: 9788244621205

Utgave: 1

Utgitt: 2014

 

Kjøp boken hos Kommuneforlaget (åpnes i nytt vindu)  

 

 

Bli berørt

En bok om kvalitet i barnehagen

 

Line Melvold (red.)

 

Dette er en annerledes bok om kvalitet i barnehagen. Du finner ingen tall, grafer og teoritunge fremstillinger, men fortellinger fra personer som har latt seg berøre av det de mener er det helt essensielle i livet og i barndommen.

 

Boken fremhever noen av de gode eksemplene som setter i gang refleksjonene, og som fanger oss og gir oss de gode følelsene av viktigheten av jobben vår og ansvaret som ligger i hendene våre.

 

Du vi lese om fortellinger om høstblader og bringebær, om Jesusbarnet, om en orangutangbaby og om en liten kar som tørker hendene sine. Og det som er felles for dem, er at forfatterne har blitt berørt av barnas uttrykk og perspektiv. Dere kan også lese en "pøbelpedagogs" tanker om hva som skjer når vi glemmer det viktigste.

 

Kvalitet i barnehagen handler også om å utvikle evnen til å sette seg selv og sine behov til side og kun dvele ved og være i det den andre uttrykker.

 

Pris: Kr 285,00

Antall sider: 102

ISBN: 9788244622356

Utgave: 1

Utgitt: 2014

 

Kjøp boka hos STYD (åpnes i nytt vindu)