Om meg

Om meg

 

Jeg er opptatt av barns utvikling og vekst. Opptatt av hva som kreves av oss for å kunne komme barna i møte og er opptatt av kontakt, kommunikasjon, uttrykk og inntrykk - både verbalt og non verbalt.

 

Jeg er interessert i barns perspektiv, om lyset og mørket i barns liv. Barnets avhengighet av de voksnes nærvær og mottakelighet. Jeg er opptatt av å rette oppmerksomheten mot den enkelte medarbeider. Fra vi til jeg.

 

Jeg heter Nuria Oliu Moe. Jeg er født og oppvokst i Barcelona i Spania. Jeg utdannet meg som lærer i min hjemby hvor jeg siden jobbet ved en Decroly skole frem til jeg flyttet til Norge i 1976. De første årene i Norge arbeidet jeg som barnehageassistent, før jeg ble førskolelæer ved Barnvernsakademiet i Oslo i 1986. Jeg har deretter vært pedagog/avdelingsleder ved flere kommunale barnehager i Bærum kommune.

Jeg har også videreutdanning i Barnelitteratur og formidling fra Barnevernsakademiet (1990), samt grunn-, mellom- og storfag i Drama, teater og kommunikasjon, med fordypning i fortellerkunst, ved Høgskolen i Oslo (1995).

I 1995 startet jeg å holde kurs, foredrag og fortellerstunder for barnehager, skoler, foreldregrupper, studenter og andre interesserte. 
Fra høsten 2007 har jeg arbeidet fulltid som kurs- og foredragsholder.