Struktur i barnehagen!

Struktur i barnehagen!

Hva må være på plass i barnehagen for at vi skal kunne gjøre den jobben vi skal?

 

«Planlegging av barnehagen, fysisk utforming, organisering og struktur, innhold, prosesser og relasjoner må gjøres med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål gitt i barnehageloven utdypet i Rammeplanen» ( fra Rammeplanen)

Gjennom organisering skaper barnehagen selv betingelsene for sin pedagogiske virksomhet.

Kursets innhold:

Hva er det vi skal få til? Retning. Målet

Veien dit:

Måten å gjøre det på.

Være i nuet.

Øyeblikkets skatt.

Det viktigste i barnehagen.

Struktur:

Hvor effektivt er barnehagen organisert for å nå sine mål?

Hva skal organiseres?

Innhold:

Hva er vi, barn og voksne samlet om i barnehagen?

Og hvem er vi?

Arbeidslaget.

Hver og en ...sin virksomhet. Ansvar.

Lederskap, medarbeidere

«Toget trenger togskinner for å kunne kjøre ! ».- sa Truls...

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria