Språkstimulering i barnehagen

Språkstimulering i barnehagen

 

«Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper» (Rammeplanen)

Hvilket forhold har hver enkelt av oss til det vi kan by på ? Hva og hvordan kan vi formidle? Fortellinger, eventyr, sangleker, rim og regler. Hvor ligger muligheten til å treffe barna, gi dem et inntrykk og selv være mottagere for dets uttrykk? Dette kurset handler om språkstimulering til å få kontakt og kommunikasjon!

Kursets innhold:

  • Det verbale uttrykket

Fortell

Rim og regler

Eventyr

  • Det non-verbale uttrykket

Estetiske fag

Kroppsspråk

Rommet, hva forteller det?

  • Hvordan byr vi på skriftspråket i barnehagen?

Mål for kurset:

  • Bevisstgjøring av våre ressurser og kunnskap
  • Reflektere rundt vår evne til å formidle, by på kontaktstimulering
  • Forskjellige utgangspunkt og måter å formidle. Hva krever det av oss?

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria