Språk – det er mangt!

Språk – det er mangt!

 

– Det jeg gir eller ikke gir, skaper betingelser for hva barnet gir tilbake til meg...

Hvilke opplevelser byr vi på i barnehagen for at barnet får mulighet til å utvikle og praktisere sitt uttrykk. Verbalt,- som non verbalt?

Kursets innhold:

Hvorfor putte språket i en koffert?

Språk! - Et møte, kontakt, kommunikasjon!

Samspill voksne- barn. Det avgjørende.

Improvisasjon... Barns medvirkning.

Voksne som avsendere og mottakere av uttrykk. Prosjektarbeid.

Barnets uttrykk! Også de estetiske fagene. Sammenhengen! Hva må til for at barnet skal få tilgang til sin egen uttrykksform og sitt eget reportoar?

  • Drama. Om rolig uro og rolig ro...

 

  • Hvordan formidler vi? Rim og reglers virkemidler.

  • Kroppsspråk og det fysiske rommet... Hva forteller det?

  • Skriftspråk i barnehagen. Tenk at vi kan skrive det vi sier!

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria