Sinnataggen og jeg - Er det barn som utfordrer? - eller vi voksne?

Sinnataggen og jeg

- Er det barn som utfordrer? - eller vi voksne?

Et kurs om relasjon barn- voksne i barnehagen

 

«Barna skal få oppleve varme, solidaritet og kjærlighet. Barnehagen skal legge grunnlag for aktiv deltagelse. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro» (Rammeplanen)

Når barn er urolige er det fordi deres egne lyster, tanker og behov ikke samstemmer med omgivelser og forventninger. Da omsetter de all kraft i aktiviteter og adferd som ikke ønskes hverken av barn eller voksne.

Dette kurset handler om betydning av kompetente voksne i samspill med barn og hva den voksne kan by på som gir barnet mening.

Mål for kurset:

  • Bevisstgjøring av den medvirkende barnet, bidragsyter. Aktør!
  • Innblikk i virkningene vi selv har på barna.
  • Hva kan aktivere barnet, så det blir en ressurs for seg og omgivelsene ?

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria