Samlingstunden!

Samlingstunden!

Opplevelsesarena

«Det er alltid personalets ansvar å alltid jakte på barns perspektiv når virksomheten planlegges» (Rammeplanen)

Å ta barna på alvor medfører å være lydhør på hva barna er opptatt av, ta imot deres bidrag og sammen finne veien til videre planer. Er barnets medvirkning synlig i samlingstunden? Betrakter vi samlingstunden som en kort stund i barnehagen eller kan samlingstunden være utgangspunkt og høydepunkt for barnehagens virksomhet? Hvilke utfordringer møter den voksne foran barna og medarbeidere? Og hva trenger barna?

Kursets innhold:

  • Barns medvirkning i samlingstunden
  • Hva byr jeg på?
  • Samlingstundens innhold. Progresjon og faser
  • Rommet
  • Tidspunkt?
  • Medarbeidere eller mot-arbeidere

Mål for kurset:

  • Bevisstgjøring av samligstundens betydning i barnehagelivet
  • Innblikk i mulighetene i en selv og i barna
  • Kreativiteten, gleden og kjærligheten til vårt yrke.

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria