Læring i barnehagen

Læring i barnehagen

 

- Hvordan forstår vi det?

- Hvilket syn har vi på det?

- Og hva skal det ligge til grunn for det synet?

 

Om fagområdene, tester, programmer, ferdig opplegg...

Er vi ansatte i barnehagen roboter, hjelpeløse, i roller, -eller er vi autentiske, ekte...

og ikke minst : Kan vi vårt fag? Tar vi ansvaret... og har vi lyst til å utøve det?

 

Kurset handler om:

 

  • Læringssyn fra UNESCO

 

  • Barns rettigheter. Hvilket syn har vi på barn?

 

  • Konsekvenser, forpliktelser og ansvar ut fra det synet.

 

  • Hva er den nødvendige læringsform da? Har vi noe valg? Hva blir vår jobb?

 

  • Progresjon og prosesser i læring.

 

  • Språk! Trenger vi snakkepakker, språkkofferter... sangkort?

 

  • Personalets ressurser!

 

  • Skriftspråk. Hvordan forholder vi oss til det? Hva trenger barna?

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria