Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen - Hva er det mon tro?

 

– Om tilstedeværelse, relasjonskompetanse og samspill!

Egenskapene, entusiasmen og kvalitetene hver ansatt bringer med seg, blir i sum det barnehagen har potensiale til å tilby. Hver enkelt medarbeider er unik og er én av steinene virksomheten er bygget opp av. Det er derfor viktig å forstå hva ens arbeid består av, og helt sentralt å kjenne til hva det å gjøre en « god jobb» innebærer.

 

Kursets innhold:

 

  • Hva er det viktigste i jobben din?

 

  • Hvordan påvirker du barn? Hva skal de tilvennes til ved barnehagestart?

 

  • Barnets perspektiv! Hindringer du må overkomme for å få den nødvendige innsikt?

 

  • Barnesyn. Konsekvenser av det. Hva er vi forpliktet til?

 

  • Kontakt med barn. Hvordan kontakt er det? Konsekvenser..

 

  • Hva bruker vi tiden til i barnehagen?

 

  • Krenker vi barn? Opplever barnet seg krenket tro? Utøver vi makt?

 

 

Om plikt, roller, -og ikke minst... ansvar og lyst !

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria