Hvorfor putte språket i en koffert

Hvorfor putte språket i en koffert?

– Kurs for barnehageansatte –

 

Barn uttrykker følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.

De bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek.

Barn skal møte et mangfold av sanger, eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.

 

Språk! Utveksling av perspektiver.

 

  • Fra innputt til inntak.

 

  • Hva må til for at barnet skal få tilgang til sitt egen uttrykksform og utvider sitt repertoar?

 

  • Får barnet et inntrykk fra oss,- eller fra en snakkepakke?

 

  • Det medvirkende barnet i sin barndom!

 

  • Er vi voksne i stand til å fortelle, samtale med barnet, lytte til det, undre oss sammen, reflektere sammen,- finne ut !

 

  • Har vi selv et repertoar å øse av? Hvor finner vi det? Og hva trengs for å finne det?

 

  • Samtaler med barn. Bevisste skal vi være, men ikke styrende!

 

  • Pedagogisk arbeid med kraft i!

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria