Gjør vi det vi sier at vi gjør

"Gjør vi det vi sier at vi gjør?"

– Kurs for barnehageansatte –

 

Og hva er det vi skal gjøre? Hva gjør du, og hvordan gjør du det?

 

  • Hva er det viktigste i din jobb? Hva bruker du tiden til?

 

  • Hvordan påvirkes barnet av deg?

 

  • Barnets perspektiv. Er du interessert i det? Hva bruker du det til?

 

  • Hvilket syn har du på barn? Barns rettigheter. Hva forplikter det deg til?

 

  • Din kontakt merd barn. Konsekvenser ...

 

  • Barnets rett til å medvirke. Får det medvirke når det er sammen med deg?

 

  • Hvordan utvikler det seg?

 

  • Krenker du barn?

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria