Fortellerstunder for... innsikt!

Fortellerstunder for... innsikt!

 

– for voksne

Ved å høre en fortelling kan man få tilgang til innsikt og erkjennelse.

Jeg har skrevet en del fortellinger som tar utgangspunkt i barnets perspektiv, barnets sansing, oppfatninger og liv i forskjellige situasjoner i kontakt med voksne.

Fortellinger er satt sammen knyttet til en rød tråd.

Mål for dagen: Belyse og undre oss over egen praksis, barnas perspektiv og voksnes mottakelighet.

Fortellerstunder jeg har:

« Barnehjertet »

« Vinteren »

« Å leve »

« Julen i Spania »

« Se meg »

Andre fortellerstunder tilpasses den publikum og temaet det måtte gjelde

 

– For barn

Fortellerstunder tilpasset barnegruppen.

Innholdet : Fortellinger, eventyr, sanger , rim og regler

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria