De estetiske fagene

De estetiske fagene

 

Barnet har behov for å kommunisere tanker og ideer til omverdenen i en form som formidler hva som bor i barnet ved å være, gjøre og skape. Barnet har rett til å uttrykke seg fra sitt hjerte, og få utspring for sine ideer, få tillit til og være trofast til det.

 

Dette handler om å fremme barnets psykiske helse der vi gir fra oss makten og åpner opp for barnets liv. Barnet har rett til å være seg selv fullt ut, være tilfreds i eget liv og på den måten få være med å påvirke egen hverdag.

 

Så hvilke impulser tar vi utgangspunkt i når vi legger til rette for estetisk aktivitet i barnehagen?

 

Min erfaring er at barnets sanser, engasjement, idéer, impulser, gleder og uttrykk må få være midtpunktet i barnets liv - og derfor også for aktivitetene i barnehagen. Først da blir barnet med, får en deltagelse og blir virkelig både for seg selv og andre. Det handler om barns rett til medvirkning i en vid forståelse - der livsglede, tilfredshet, kontakt, trygghet og selvfølelse – vil bli synlig i møte med omverdenen og deg.

 

Denne kursdagen vil jeg se nærmere på:

 

  • Barnets iboende liv og trang til kreativitet.
  • Hva er og hva kan estetiske fag egentlig være?
  • Hvordan støtter vi barnet til å kjenne etter behovet for å uttrykke de indre bildene?
  • Hvordan evner vi innlevelse med barns strev etter å få sin likevekt i følelseslivet gjenopprettet?
  • Og sist: har dette noe med lek og læring å gjøre?

 

«Å tegne er en måte å skrive biografien på» - sa Picasso

 

Last ned kursbeskrivelse her.

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria