Arbeide med barn og unge

«Du som ønsker å arbeide med barn og unge ...

Hva er det viktigste da?»

– Kurs til helse- og sosialstudenter –

 

«Barn skal oppleve varme, solidaritet og kjærlighet. Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro... Personalet skal være ansvarsbevisste, nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling»

(Fra Rammeplanen)

 

Og hvem er personalet? Hver og en av oss. Deg! Så hva gjør du?

 

  • Hvilket syn har du på barn? Subjekter eller objekter?

 

  • Hva er samspill med barn? Er det viktig?

 

  • Barnets perspektiv. Hva kan du hente der?

 

  • Barns medvirkning. Hva trengs for at barnet får medvirke når det er sammen med deg?

 

  • Hva inviterer du til?
  • Hva inviterer barnet til? Hva gjør du med det?

 

  • Krenker vi barn? ... vitende og uvitende. Konsekvenser.

 

  • Det viktigste når du skal arbeide i barnehagen!

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria