Å være leder på dispensasjon

Å være leder på dispensasjon

– utfordringer og muligheter!

 

Kurs for pedagogiske ledere på dispensasjon

Kursholdere: Kari Pape og Nuria Moe

Å være leder på dispensasjon innebærer en rekke utfordringer som mange er lite forberedt på. I løpet av to dager vil vi gå inn i noen sentrale temaer og se nærmere på noen av de oppgavene dere vil oppleve å stå overfor.

Vi ønsker også å gi dere noen gode verktøy som dere kan bruke i arbeidet med å lede voksne og barn til en bedre hverdag!

Et kurs for trygghet, støtte, oppmuntring og glede!

 

Dag 1

Åpning

• Å være leder på dispensasjon – noen overordnede perspektiver

• Om å vite hvor du vil med det du gjør, og om å få andre med i samme retning

Organisasjon og struktur

• Overordnede strukturer

• Ansvarsfordeling og delegering

Å lede de voksne på avdelingen/basen

• Om å være en tydelig leder for dine medarbeidere

• Om å la folk komme fram og bruke seg selv

Pause

Barns medvirkning

• Hvordan reagerer voksne når barn skal gis reell medvirkning?

• Hva kreves av deg som pedagogisk leder for å gjøre medvirkning mulig?

• Eksempler fra barnehagen

Dag 2

Å skape mening og sammenheng i barnets liv er lederens ansvar!

• Et helhetssyn på læring og utvikling

• Omsorg som relasjonsbygging

• Å lede arbeidet med å skape nære og trygge rammer for barns læring og utvikling

Pause

Hva samler vi oss om? Samlingsstunden!

• Medvirkende barn og voksne

• Fordypning – mitt valg eller barnas behov?

• Faser og progresjon – lederens ansvar

• Ro og uro – for hvem?

Oppsummering

• Sammenhengen mellom planer og praksis – et lederansvar

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria