Leken i barnehagen

Leken i barnehagen!

 

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek....

 

Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.

Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging»

(Fra Rammeplanen)

 

Kursets innhold:

 

Det avgjørende: Hvilket syn har du på barn, barndom og leken?

 

  • Fri lek og ikke fri lek.
  • Hva gjør du når barna leker?
  • Hvorfor er leken så viktig for barn?

 

Forutsetninger for at barna skal kunne leke. Ditt ansvar!

Barn som ikke deltar. Lek som bekymrer.

 

Voksnes ansvar ved barnas lekeverden. Er vi i rolle? Eller ... autentiske..?

Hva gjør DU?

 

Andre aktiviteter i barnehagen.

  • Voksenstyrte leker
  • Prosjektarbeid
  • Hva med perler og vevene?

 

Hvordan er DU ? ... Hva byr DU på?

Medarbeidere og motarbeidere

Hva må du våge?

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria