Åpne krana

Åpne krana! 15 år etter...

– Kurs for barnehageansatte –

 

Har vi egentlig forstått noe mer? Hvordan kan vi åpne krana i forhold til skattekisten barna og vi bærer med oss?

 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og Fns barnekonvensjon art. 12 nr 1.

... alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen»

(Fra Rammeplanen).

 

  • Hvordan har vi fått det til? Hvordan har du fått det til?

 

  • Arbeider vi voksne mot samme mål? Hvordan møter du barnets uttrykk? Hvordan samspiller du med det? Hva trengs for at barnet får uttrykke seg når det er sammen med deg?

 

  • Pedagogisk dokumentasjon. Hvordan påvirker barnets medvirkning planene?

 

  • Om vår frykt, usikkerhet eller vår glede, tørre å våge, begå oss på barnets vei.

 

  • Den gode improvisasjon. Om opplevelser og erfaringer.

 

 

Jeg kan tilby alle emnene både som heldags- og halvdagskurs.

Heldagskurs består av 6 klokketimer, hvorav 1 time hovedpause. 
Halvdagskurs består av 3 klokketimer med to korte pauser.

Varighet og innhold kan tilpasses den enkelte oppdragsgivers ønsker og behov.

 

Kontakt Núria