Hjem

Velkommen til Núria

 

Barnas nåtid, fremtid og muligheter påvirkes sterkt av vår omgang med dem. Kvaliteten på kontakten vi byr på er avgjørende for at de kan være i stand til å være synlig for seg selv og sin omverden, samt å være trygg på sin individualitet.

 

Jeg er utdannet lærer i Spania og førskolelærer i Norge og har arbeidet i barnehagen siden 1977. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan vi i barnehagen tar barna på alvor; jeg har gjort meg erfaringer som jeg tror på og som jeg liker å dele med andre.

 

Jeg holder erfaringsbaserte og praktisk rettede kurs og benytter mange fortellinger til å belyse problemstillingene. Jeg inviterer til refleksjon over egen praksis i barnehagen og prøver å gi inspirasjon og innsikt i hva det innebærer å sette Rammeplanen ut i livet. Det medfører at den enkelte medarbeider blir sitt ansvar bevisst hva det gjelder utvikling, vekst og begeistring for barna og for seg selv.

I dag er det fortsatt tid

små perler om samspill

 

"Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig forstår omsorgens kraft."

 

Og husk at i dag er det fremdeles tid. Tid til samspill.

 

Boka kan kjøpes hos STYD.no

 

I dag er det fortsatt tid - Dette selges som kurs i barnehagen og på foreldremøter.

De estetiske fagene

 

Barnet har behov for å kommunisere tanker og ideer til omverdenen i en form som formidler hva som bor i barnet ved å være, gjøre og skape. Barnet har rett til å uttrykke seg fra sitt

hjerte, og få utspring for sine ideer, få tillit til og være trofast til det. Dette handler om å fremme barnets psykiske helse der vi gir fra oss makten og åpner opp for barnets liv.

Ny rammeplan – ny praksis?

 

Det er litt av et ansvar som hviler på oss når vi tar ansvar for barnas trygghet og trivsel i barnehagen. Når vi nå har fått en ny rammeplan må vi spørre oss selv om hvordan vi omsetter denne planen til praksis?

Du kan bety en forskjell! – "Se meg!"

 

Ser vi barnet vi har foran oss? Ser du det? Får barnet oppleve at du ser det? Dette handler om relasjonskompetanse. Kvaliteten i ditt samspill med barn.